Çevre Politikamız

ÖZCAN PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ yönetimi, hizmet ve ürünlerimizin tasarımından müşteriye teslimine kadar olan tüm aşamalardaki çevre ile etkileşimlerini gözden geçirmiş, çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yapılacak çalışmalara çerçeve olması amacıyla bu politikayı belirlemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Çevre Politikamızın temel ilkeleri şunlardır;

Yasalara Uyum
Müşterilerimizin, çalışanların ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek için, bu amaçla düzenlenen yasa ve kuralları sürekli olarak izlemek ve bunlara uyumu sağlamak.

Çalışanların Katılımı
Eğitimlerle bilinçlendirerek çalışanlarımızın duyarlılığı arttırmak, faaliyetlerimizin daha başarılı olması için bu sayede çalışanların katılımını sağlamak. Aynı zamanda bu bilincin, çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı
Kullandığımız elektrik, su, yakıt gibi kaynakların kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, atık ve fireleri azaltmak, bu sayede doğal kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak.

Çevre Kirliliğinin Azaltılması
Yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari imkanların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmek, yada tamamen kaldırmak.”

Sürekli Gelişme
Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek, sürekli gelişme sağlamak.
Kuruluşumuz, bu ilkeler ışığında gerçekleştireceği faaliyetlerle, yarınlara bırakılacak dünya için üzerine düşen görevi yapacaktır