Kalite

Özcan Plastik, müşterilerinin kesintisiz bir şekilde memnuniyetini sağlamayı asıl amaç olarak edinmiştir.

Kurulduğu günden bugüne sürekli olarak bu anlayış içerisinde hareket etmiştir. Kurulduğu günden bu güne üretim ve talep karşılama kapasitesini yaklaşık yüzde 200 oranında artırmış ve bunun yanında da müşteri müşteri memnuniyeti de doğru orantılı olarak artmıştır. Bizim kalite anlayışımızca da gerçek başarı budur.
 

 

 

Hedeflerimiz doğrultusunda ilkelerimiz;

 • Müşteri Şikâyetlerini Minimuma İndirmek,
 • Kaynakları en Verimli Şekilde Kullanmak, Verimliği Artırarak, Üretim Maliyetlerini Azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme Çalışmalarını Alışkanlık Haline Getirmek, Firma Kültürü Olarak Benimsemek ve Kabul Etmek,
 • Her türlü Uygunsuzluklarda Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri Başlatarak, Hata ve Uygunsuzlukları Önlemek, Müşteriye Yansıyan Kalitesizlik Maliyetlerini Düşürmek,
 • Müşteri Beklenti ve Memnuniyetine Önem Vererek, Sattığı Ürün ve Hizmete Satış Sonrasında da sahip Çıkarak; Sonuna Kadar Tam Destek Vermek ve Müşterinin Yanında Olduğunu Müşteriye Hissettirmek,
 • Arge Çalışmaları ve Maliyet Düşürücü projelerler ile Rekabet Gücünü Sürekli Geliştirmek, Farklılık Yaratarak, Rakiplerinden Önde Olmak,
 • Planlanmış Şirket Hedeflerine İnanan, Şirketin Misyon ve Vizyonunu Gerçekleştirme Arzusu ile Şirket Ortak Değerleri ve Kültürü Etrafında Birleşmiş, Şirketine Gönülden Bağlı Personel Anlayışını Oluşturmak,
 • İyi Eğitilmiş, Tam Donanımlı, yetenekli, Katılımcı ve Üst Düzeyde Motive Olmuş Çalışanlara sahip; FARK Yaratan bir “MARKA “ Olmak,
 • Ürettiği Ürünlerle Doğayı Korumak, Kurduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Çevreye karşı Sorumluluğunu Yerine Getirmek,
 • Müşterileri, Çalışanları, Tedarikçileri, Sermaye Sahipleri, Finansörleri ve Diğer İş Ortakları ile Birlikte Ekip Ruhuyla Yüksek Katma Değer Yaratarak; Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunmak,
 • Sosyal Sorumluluk Bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk projelerine imkânlar ölçüsünde destek olmak.
 • Takip Eden Değil, Takip Edilen Bir Firma Olmak.